Kvalita a bezpečnost

Díky tomu, že tým společnosti SafeScan má zkušenosti v oblasti práce s citlivými dokumenty, klademe vysoký důraz na bezpečnost a kvalitní provedení a tím dokážeme nabídnout maximální servis široké škále institucí ze všech oborů.

 

SafeScan dbá na hlídání kvality ve fázích:

 • balení a přebírání dokumentace
 • doprava dokumentů do digitalizačního centra
 • třídění, rozešívání, podlepování
 • digitalizace, kontrola kvality skenu
 • indexace
 • bezpečné předávání dat a dokumentů

 

Bezpečnost dokumentů zajištujeme využítím elektronických podpisů a časových razítek, jako nástroje, který zaručí zabezpečení proti změně údajů u Vašich digitalizovaných dokumentů.

Elektronický podpis jsou data, která jsou připojena k dokumentu a tím nahrazují vlastnoruční podpis. Vzniknul z potřeby vytvořit nástroj, který by v elektronických dokumentech plnil obdobnou funkci, jakou zajišťuje v listinných dokumentech podpis vlastnoruční.

Časové razítko zaručuje, že uvedená data v elektronické podobě existovala v určitý časový okamžik v dané podobě. Systémový čas, který se zaznamenává v dokumentech, je lehce zmanipulovatelný, jedině časové razítko vám poskytne nezpochybnitelný důkaz o tom, jak váš dokument vypadal v okamžiku, kdy jste ho orazítkovali. Navíc prodlouží platnost dokumentu s elektronickým podpisem minimálně o 5 až 10 let.

 

SafeScan hlídá bezpečnost v oblastech:

Lidé:seal-1463732_640

 • každý nový zaměstnanec je prověřen a musí splnit podmínky pro přijetí
 • zaměstnanci mají podepsanou mlčenlivost a jsou proškoleni o ochraně osobních údajů a ochraně důvěrných informací při zpracování dokumentů zákazníků
 • absolvují školení o správném nakládání s dokumenty

Prostory:

 • každý zaměstnanec má svůj přidělený přístup do systému
 • přístup nepovolaným osobám do digitalizačního centra je přísně zakázán
 • dohled povolaného pracovníka na jednotlivých fazích realizace

Sytémy:

 • sledování činností zaměstnanců online
 • znemožnění kopírování a tisku zaměstnanců
 • omezený přístup zaměstnanců k systémům a aplikacím