Dotace z EU

loga________________________________________________________________

Název projektu:

Rozšíření sociálního podniku SafeScan

Registrační číslo projektu:

CZ.06.2.58/0.0/0.0/16_061/0002937

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je rozšíření nových nabízených služeb zákazníkům v oblasti skartace a digitalizace dokumentů ve formátu A3. Tato podnikatelská aktivita povede nejen k zaplnění mezery na místním trhu, ale také umožní zefektivnit a zrychlit služby zákazníkům. V neposlední řadě umožní zaměstnat osoby z cílové skupiny, tj. uchazeče o zaměstnání z Úřadu práce, osoby po výkonu trestu.

plakát