Výběrové řízení

loga

________________________________________________________________

Oznámení výběrového řízení – zadávací podmínky

uzavřená výzva

pro veřejnou zakázku malého rozsahu, zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zakázka na dodávky

Zadávání zakázek v rámci Operačního programu:

06 Integrovaný regionální operační program

Výzva č. 44 – Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality II. na období 2014-2020

Zadavatel SafeScan s.r.o.,  IČO: 04523911, vyhlašuje výběrové řízení na zakázku

„Nákup skartovacího stroje a skeneru“

Více informací v uveřejněné zadávací dokumentaci a přílohách níže:

Oznámení výběrového řízení-zadávací podmínky

Příloha č. 1 – Krycí list nabidky

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení o splnění základní kvalifikační způsobilosti

Příloha č. 3 – Kupní smlouva

Příloha č. 4 – Technické parametry

Oznámení o výsledku výběrového řízení

________________________________________________________________

Dotaz č. 1

Vysvětlení k dotazu č. 1

Upravené – Oznámení výběrového řízení – zadávací podmínky

Upravená -Příloha č. 4 – Technické parametry

________________________________________________________________

Dotaz č. 2

Vysvětlení k dotazu č. 2

________________________________________________________________

Oznámení výběrového řízení – zadávací podmínky

uzavřená výzva

pro veřejnou zakázku malého rozsahu, zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zakázku na dodávky

Zadávání zakázek v rámci Operačního programu:

06 Integrovaný regionální operační program

Výzva č. 44 – Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality II. na období 2014-2020

 Zadavatel SafeScan s.r.o.,  IČO: 04523911, vyhlašuje výběrové řízení na zakázku

„Nákup dodávky“

Více informací v uveřejněné zadávací dokumentaci a přílohách níže:

Oznámení výběrového řízení – zadávací podmínky

Příloha č. 1 – Krycí list nabidky

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení o splnění základní kvalifikační způsobilosti

Příloha č. 3 – Kupní smlouva

Příloha č. 4 – Technické parametry

Oznámení o výsledku výběrového řízení